19

Jaar

Burgemeester Pabstlaan 10 E2
2131 XE Hoofddorp

  • 24/7 online inzicht
  • Dienstverlening op maat
  • Open en eerlijk
  • Flexibel
  • Betrouwbaar

Wat als het bedrijf door sneeuw / ijzel lastig te bereiken is voor uw werknemers?

29.01.2019
Wat als het bedrijf door sneeuw / ijzel lastig te bereiken is voor uw werknemers?

Op zich zijn werknemers ook bij slecht weer gewoon verplicht te komen werken. In onderling overleg wordt dit vaak opgelost door afspraken van de werknemer te verzetten en door af te spreken dat de werknemer thuis gaat werken. 

In andere beroepen is dit moeilijk te realiseren, denk aan mensen in het onderwijs of de zorg. Als de werkgever zelf aangeeft aan de werknemer dat hij of zij niet op het werk hoeft te verschijnen kost dit de werknemer geen vrije dag. Besluit de werknemer zelf (natuurlijk in overleg met de leidinggevende) om niet naar het werk te komen vanwege het slechte weer dan kost het hem of haar wel een vrije dag. Vaak zijn hier ook afspraken over gemaakt die terug zijn te vinden in de CAO. het personeelsreglement of de arbeidsovereenkomst.

Bij andere bedrijfstakken bijv. de bouw kan het voorkomen dat het werk stil moet komen te liggen door het weer. Hierover zijn afspraken gemaakt in de CAO en hebben de werknemers recht op loondoorbetaling.  Als een werknemer in de bouw meer dan 5 dagen niet kan werken door de vorst heeft hij mogelijk recht op een WW-uitkering. De regeling (vorst-WW) scheelt de werkgever dan loonkosten. De werkgever moet dan wel elke dag melden dat zijn werknemers niet kunnen werken door de vorst. Deze regeling komt in meerdere sectoren voor. De werknemers die per week minimaal 5 uur niet kunnen werken en waarbij het onwerkbare weer niet onder het normale bedrijfsrisico valt vallen hieronder. In de CAO staat dan beschreven hoelang de werkgever moet betalen en wanneer de werkgever een WW-uitkering voor deze werknemers kan aanvragen bij het UWV.