19

Jaar

Burgemeester Pabstlaan 10 E2
2131 XE Hoofddorp

  • 24/7 online inzicht
  • Dienstverlening op maat
  • Open en eerlijk
  • Flexibel
  • Betrouwbaar

WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans)

27.02.2019
WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans)

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Wij in Nederland maken in vergelijking met andere Europese landen sneller gebruik van flexibele arbeid. Een belangrijk motief is het blijven inspelen op de snel veranderende marktomstandigheden. De balans tussen flexibele en vaste arbeidsovereenkomsten is op dit moment verstoord. De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) moet dit gaan veranderen. Hoe? Door de kosten- en risicoverschillen tussen vaste en flexibele arbeidscontracten te verminderen. En door het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om vaste contracten aan te gaan.

Hoe staan de WAB wijzigingen er op dit moment voor?

Om de balans tussen vaste en flexibele arbeid te verbeteren, worden er aanpassingen gedaan in verschillende regelingen op het gebied van flexibele arbeid, ontslagrecht en de WW. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen zijn:

Oproepcontracten
De positie van oproepkrachten wordt versterkt. Voorstel is nu, dat oproepkrachten ten minste vier dagen voor aanvang van het werk moeten worden opgeroepen. Gebeurt dat niet? Dan is de werknemer niet verplicht om gehoor te geven aan de oproep. Na twaalf maanden arbeid komt er bovendien een verplichting om de werknemer een aanbod voor een vaste arbeidsomvang te doen. Voor seizoensarbeid gaan soepelere regels gelden. Hierdoor wordt d
e positie van oproepkrachten versterkt.

Premiedifferentiatie WW
Om de kosten bij het aangaan van een vast contract te verlagen, moet voor contracten voor onbepaalde tijd een lage premie gaan gelden. Voor flexibele arbeid moet straks daarentegen een hoge premie worden betaald.

Ketenregeling arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
Nu hebben werknemers al na twee jaar recht op een contract voor onbepaalde tijd. De Wab verlengt de termijn waarna opeenvolgende tijdelijke arbeidscontracten overgaan in een vast contract naar drie jaar.

Payroll
Ook de positie van de payrollwerknemer wordt versterkt. Werknemers in dienst van een payrollbedrijf hebben met de WAB namelijk recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers in dienst bij het bedrijf zelf. Minister Koolmees heeft aangegeven dat dit ook gaat gelden voor het pensioen van payrollers.

Cumulatiegrond 
Met de Wab moet het weer iets gemakkelijker worden om een werknemer te ontslaan. Er komt namelijk een ontslaggrond bij, waarmee het beëindigen van een arbeidscontract mogelijk wordt als voortduring van de arbeidsrelatie in redelijkheid niet meer van de werkgever kan worden verwacht. De werknemer heeft echter wel recht op een extra vergoeding, dus nog bovenop de transitievergoeding als ontslag plaatsvindt op basis van de cumulatiegrond.

Proeftijd

Bij een opvolgende arbeidsovereenkomst tussen een werknemer en dezelfde werkgever kan alleen een proeftijd overeen worden gekomen als er sprake is van andere werkzaamheden of verantwoordelijkheden.

Transitievergoeding
Het verschil in kosten bij ontslag tussen ‘vast’ en ‘flex’ wordt meer in balans gebracht. Daarvoor worden onder meer de volgende maatregelen voorgesteld:
• Werknemers hebben niet pas na twee jaar, maar al vanaf dag één recht op een transitievergoeding;
• Daar staat tegenover dat het goedkoper moet worden om een werknemer te ontslaan die langer dan tien jaar in dienst is;
• Voor werknemers boven de 50 jaar blijft de transitievergoeding na tien jaar dienstverband wél hoger, namelijk: één maand per gewerkt dienstjaar;
• Verruiming van de financiële criteria voor een beroep op de tijdelijke overbruggingsregeling transitievergoeding (de MKB-regeling). Deze regeling geldt tot 1-1-2020.

De ontslagregeling zal door bovenstaande punten moeten worden aangepast.

Compensatie transitievergoeding
Geprobeerd wordt bovendien om te voorkomen dat de uit te betalen transitievergoeding een te zware belasting voor werkgevers is. Daarom is een compensatie transitievergoeding in het leven geroepen voor (kleine) ondernemers die hun bedrijf beëindigen wegens ziekte of pensioen.